Novi mednarodni standard ISO 45001 za področje sistema varnosti in zdravja pri delu – Kaj se spreminja?

  Vabilo s prijavnico na seminar ( 285 kB )


Datum: 16. oktober 2018
Ura: 10.00–14.00
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica 2. nadstropje)

 

Pri SIST je izšel standard SIST ISO 45001, zato organiziramo seminar za vse, ki vas zanima, kaj pomeni prehod sistema varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001 na mednarodno raven s standardom ISO 45001.

Z globalizacijo so vse glasnejše tudi zahteve, da podjetja vodijo tako politiko poslovanja, ki upošteva etična merila v vseh okoliščinah, tudi pri ravnanju z zaposlenimi. Slednje se vse bolj prepoznava kot strateška usmeritev podjetja na poti k uspešnosti. Novi mednarodni standard za področje varstva in zdravja pri delu, ISO 45001, se osredotoča na delovanje organizacije v širšem družbenem kontekstu. Koncept standarda ni omejen zgolj na pogoje dela znotraj organizacije, pač pa nalaga obravnavo tveganj, ki jih dejavnost organizacije prinaša v okolje in družbo. Vodstvu organizacije namenja ključno vlogo, saj od njega zahteva predanost, prizadevanje in premišljeno angažiranost, kar pomeni spremembo predvsem za tiste, ki so do sedaj odgovornost za varnost in zdravje pri delu dodelili svojemu zaposlenemu namesto, da bi jo obravnavali na ravni celotne organizacije. Povedano drugače,  novi ISO 45001 zahteva, da varnost in zdravje pri delu postaneta sestavni del sistema vodenja organizacije. Če smo do nedavnega varnost in zdravje pri delu razumeli kot dodatek ali bonus, moramo odslej to razumeti kot nekaj temeljnega in bistvenega, brez česar organizacija preprosto ne more več uspešno delovati na globalnem trgu.

Pri ustvarjanju novega mednarodnega standarda je sodelovalo več kot 50 držav in mednarodnih organizacij, vključno z mednarodno organizacijo za delo ILO. Izid končnega dokumenta smo dočakali 12. marca 2018 in smo ga kot slovenski nacionalni standard SIST ISO 45001 izdali z aprilom 2018. Izdaja SIST ISO 45001 v slovenskem jeziku je predvidena v novembru.

 

Komu je namenjen seminar?

  • vodstvu, ki odloča o implementaciji sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu
  • odgovorne za varnost in zdravje pri delu
  • vsem, ki pri svojem delu potrebujete poznavanje sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu
  • vodjem kakovosti in vsem, ki jih to področje zanima.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

  • seznanili se boste z zahtevami novega ISO 45001, z zakonodajnim okvirom in s standardizacijskimi orodji za uspešno zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu v sozvočju z ostalimi sistemi vodenja (ISO 9001, ISO 14001)
  • spoznali boste razlike med starim in novim standardom ter kaj lahko to pomeni v praksi,
  • predstavitev standarda bo vodil strokovnjak s področja varnosti in zdravja pri delu,
  • imeli boste priložnost izmenjati mnenja in informacije s strokovnjakom s področja ter drugimi udeleženci seminarja.

Vsak udeleženec seminarja bo prejel tudi SIST ISO 45001:2018 v papirni obliki (v angleškem jeziku).

 

Program

10.00–10.05 Pozdrav udeležencem
10.05–11.05 Predstavitev standarda ISO 45001:2018
11.05–12.35 Novosti in spremembe v primerjavi z standardom OHSAS 18001
12.35–13.00 Kaj prinaša novi standard v praksi
13.00–14.00 razprava

 

Izvajalec


Milan Srna
 

Mag. Milan Srna
 

Mag. Milan Srna je svojo bogato poklicno pot na tehničnem področju gradil korak za korakom in si tako pridobil neprecenljivo znanje in izkušnje. Svoje prve delovne izkušnje je pridobil v proizvodnji, po študiju se je posvetil projektiranju strojev in naprav. Nadaljeval je kot inšpektor za delo na medobčinski in nato na državni ravni.

Po pridobitvi naziva magister znanosti je bil predstojnik Centra za tehnično varnost na ZVD , pozneje pa direktor Urada RS za varnost in zdravje pri delu.

Poleg službenih obveznosti je svoje izkušnje in znanje nadgrajeval in delil še kot sodni izvedenec za varnost in zdravje pri delu, kot izvedenec TAIEX v okviru evropskih projektov tehnične pomoči državam pri usklajevanju in izvajanju evropske zakonodaje, kot član delovne skupine pri Ministrstvu za gospodarstvo za področje strojev, v okviru projekta PHARE kot predsednik usmerjevalnega odbora za razvoj slovenskega sistema varnosti in zdravja pri delu, kot predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu in predsednik Sveta za varnost in zdravje pri delu na MDDSZ.

Je tudi avtor številnih člankov in prispevkov na različnih mednarodnih kongresih in konferencah ter prejemnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu.

Na Slovenskem inštitutu za standardizacijo je predsednik tehničnega odbora za varnost strojev in naprav SIST/TC VSN.