Kovinske konstrukcije in označevanje z oznako CE – Zahteve za izdelavo in trženje v skladu z evropskimi standardi

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 156 kB )


 

Datum: 12. maj 2017
Ura: od 10.00 do 14.30
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica 2. nadstropje)

 

Uvod

Po uspešnih izvedbah ponovno organiziramo seminar s področja konstrukcij, z namenom, da vsem, ki jih to področje zadeva, omogočimo seznanitev z najnovejšim stanjem zahtev za izdelavo in trženje gradbenih konstrukcij.

Trženje jeklenih in aluminijastih gradbenih konstrukcij se je v zadnjih letih spremenilo in danes mora imeti vsaka konstrukcija oznako CE, pa naj bo to nadstrešnica, proizvodna hala ali element konstrukcije, ki ga kupec vgradi v svojo konstrukcijo. To so zahteve Uredbe o gradbenih proizvodih (CPR), ki določa zahteve za izdelavo in trženje gradbenih proizvodov v Sloveniji in ostalih članicah ES.

Da lahko proizvajalec pritrdi na konstrukcijo oznako CE, mora izpolniti nekatere zahteve, pri čemer velja še posebej poudariti, da mora:

 • imeti certificirano notranjo kontrolo proizvodnje skladno z zahtevami SIST EN 1090-1;
 • konstrukcijo izdelati skladno s projektno dokumentacijo ter skladno z zahtevami SIST EN 1090-2 v primeru jeklenih konstrukcij oziroma SIST EN 1090-3 za aluminijaste konstrukcije;
 • izdati izjavo o lastnostih.

Na seminarju bomo predstavili zahteve Uredbe o gradbenih proizvodih, predstavili skupino novih standardov SIST EN 1090 ter razložili postopek certificiranja notranje kontrole proizvodnje in način priprave dokumentacije za jekleno konstrukcijo. Udeležencem bo na voljo tudi z aprilom izdan SIST-TP CEN/TR 17052:2017 Smernice za izvajanje EN 1090-1:2009+A1:2011: Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij. Pomemben del predavanja bo razprava o vprašanjih iz prakse, ki se pojavljajo na področju konstrukcij.

 

Kaj pridobite z udeležbo

 • seznanili se boste z zahtevami Uredbe o gradbenih proizvodih;
 • spoznali boste zahteve standardov SIST EN 1090-1 in 2 (oba sta na voljo v slovenskem jeziku);
 • dobili boste ustrezne napotke za certificiranje;
 • dobili boste napotke, pod kakšnimi pogoji je mogoče kovinsko konstrukcijo dati na trg;
 • dobili boste ustrezne napotke, kako konstrukcijo označiti z znakom CE;
 • prejeli boste dokument SIST-TP CEN/TR 17052:2017 (v papirni obliki, v angleškem jeziku);
 • imeli boste možnost izmenjati izkušnje z ostalimi udeleženci ter strokovnjaki.

Vsak udeleženec bo prejel dokument SIST-TP CEN/TR 17052:2017, Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij.

 

Komu je namenjen seminar

 • proizvajalcem jeklenih in aluminijastih konstrukcij in projektantom le-teh;
 • vodjem notranje kontrole; presojevalcem, vodjem kakovosti;
 • varilnim kontrolorjem;
 • investitorjem;
 • tehnologom;
 • izvajalcem montažnih del;
 • nadzornim organom;
 • komercialistom, ki tržijo proizvode in vsem, ki jih področje zanima.

 

Predavatelja


 

Joško Osredkar
 

dr. Andrej Lešnjak je od leta 2001 zaposlen v Q Techni kot direktor.

Že več kot petnajst let dela na področju kontrole varjenja, zagotavljanja kakovosti, projektiranja tlačnih posod, izobraževanja in certificiranja. Njegova specialnost so varjenje, varjene konstrukcije in tlačna oprema. Kot nosilec je sodeloval pri pripravi več pravilnikov, v okviru SIST je predsednik tehničnega komiteja za tlačne posode, aktiven pa je tudi kot vodilni presojevalec za različne sisteme kakovosti.

Diplomiral je leta 1991 na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, leta 1993 pa zaključil enoletno varilsko specializacijo na Ecole Supérieure du Soudage et de ses Application v Parizu ter si pridobil naslov inž. ESSA. Leta 1999 je magistriral, leta 2006 pa doktoriral, obakrat s področja varjenja na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

 

Joško Osredkar
 

mag. Rožman Ambrož je v Q Techni zaposlen kot

vodja kakovosti in vodja certifikacijskega organa.

Že več kot 10 let dela na področju vodenja kakovosti, je aktiven vodilni presojevalec za različne sisteme kakovosti ter je vključen v vodenje in nadzore zahtevnih projektov v konvencionalni in jedrski energetiki, strojegradnji, farmaciji ter drugi zahtevni industriji.

Vodi področje certificiranja proizvodov in storitev ter v tem okviru tudi certificiranje notranje kontrole proizvodnje skladno s CPR in SIST EN 1090-1.

Diplomiral je leta 2001 na Fakulteti za strojništvo v Mariboru s področja varjenja, leta 2006 pa magistriral s področja optimizacije vzdrževanja.