Izkušnje z uporabo standarda SIST EN ISO 14001:2015

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 235 kB )


Datum: 7. februar 2018
Ura: 10.00 - 14.00
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica v 2. nadstropju) 

 

Uvod

Poglavitna skrb vseh nas je ohranjati okolje za prihodnje generacije, zato mnoge organizacije uvajajo tehnične ukrepe in investirajo v varovanje okolja, kar pripomore k zmanjševanju ali preprečevanju onesnaževanja. Pritiski javnosti in vedno zahtevnejša zakonodaja spodbujajo podjetja, da še več pozornosti namenjajo morebitnim vplivom svojih dejavnosti, proizvodov ali storitev na okolje in da vključujejo okoljska vprašanja v vse elemente svojega poslovanja. Pri tem jim je v pomoč SIST EN ISO 14001, katerega zadnja veljavna izdaja je izšla v letu 2015, pomembna novost te izdaje pa je vključitev  novih pristopov v sistem ravnanja z okoljem in načinov, kako zadovoljiti pričakovanja deležnikov.

Ključne vsebinske spremembe nove izdaje standarda SIST EN ISO 14001:2015 so večja zavezanost vodstva, vključenost sistema ravnanja z okoljem v strateško načrtovanje ter v vse poslovne procese v podjetju, varovanje okolja s poudarkom na preventivnih aktivnostih, učinkovitejše komuniciranje ter razmišljanje o okoljskih vplivih v celotnem življenjskem ciklu izdelka od razvoja do konca življenjske dobe. Podjetja navaja tudi k temu, da okoljska tveganja prepoznajo kot nove poslovne priložnosti. Organizacije imajo priložnost, da ponovno razmislijo o svojih procesih in jih prenovijo z vidika naslednjih pristopov: zmanjšanje količine materialov, zmanjšanje uporabe energije in materialov, zmanjšanje uporabe nevarnih materialov, ustvarjanje trgov za sekundarne surovine (recikliranje), oblikovanje izdelkov ter spodbujanje potrošnikov k zmanjševanju nastajanja odpadkov in visokokakovostnemu ločevanju.

Na seminarju bodo predstavljene ključne spremembe nove izdaje standarda SIST EN ISO 14001:2015 ter praktični pristop k vzpostavitvi sistema ravnanja z okoljem ali njegovi prilagoditvi tam, kjer je sistem že vzpostavljen. Čas prilagoditve novim zahtevam standarda za certificirane organizacije je 36 mesecev, to je do jeseni 2018.

 

Komu je seminar namenjen

  • najvišjemu vodstvu podjetja, ki se zavzema za izvajanje svoje dejavnosti v sozvočju z okoljem,
  • sedanjim predstavnikom vodstva za ravnanje z okoljem,
  • nosilcem procesov znotraj sistema vodenja kakovosti in tudi ravnanja z okoljem,
  • vsem, ki jih zanima, kaj prinaša novi standard.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo

  • spoznali boste osnovne elemente nove izdaje standarda SIST EN ISO 14001:2015 s poznavanjem in razumevanjem njegovih zahtev,
  • podrobneje se boste seznanili z razlikami med zadnjima dvema izdajama standarda SIST EN ISO 14001,
  • izboljšali si boste svoj prehod na nove zahteve standarda, če ste svoj sistem ravnanja z okoljem že certificirali, oziroma si olajšali vzpostavitev sistema za ravnanje z okoljem, če to še nameravate storiti.

Vsak udeleženec bo prejel tudi papirno različico original standarda SIST EN ISO 14001:2015 v slovenskem jeziku.

 

Program

10.00–10.30 Uvod v novo verzijo standarda

10.30–11.00 Struktura in pojmi

11.00–11.30 Kontekst organizacije in zavezanost vodstva

11.30–12.00 Odmor

12.00–12.45 Planirane/načrtovanje, podpora

12.45–13.30 Delovanje, ocenjevanje uspešnosti in izboljšave

13.30–14.00 Prehod na nov standard, zaključek in vprašanja

 

Izvajalec


Emilija Bratož
 

Dr. Marko Homšak

Dr. Marko Homšak ima več kot dvajsetletne izkušnje pri uvajanju in izvajanju sistema ravnanja z okoljem v industriji in je za to področje vodilni presojevalec. Aktivno sodeluje pri pripravi okoljske zakonodaje v Sloveniji ter je v podjetju pooblaščenec za okolje, svetovalec za kemikalije (REACH) in odgovorna oseba za področje emisij toplogrednih plinov v okviru mednarodnega trgovanja(ETS EU). Je član Odbora za varstvo okolja pri GZS, član European Aluminium (področje okolja in kemikalij) in član delovne skupine pri Evropski komisiji (Joint Research Centre IPPC Bureau) za pripravo revizij referenčnega dokumenta za področje barvnih kovin, tj. aluminija (BREF NFM), ki zajema najboljše razpoložljive tehnike (BAT) za preprečevanje večjega onesnaževanja okolja. Obenem je tudi avtor strokovnih člankov in sodeluje na različnih posvetovanjih in konferencah doma in v tujini.