IZJAVA CEN-CENELEC »STANDARDI GRADIJO ZAUPANJE«

Povzela in pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

CEN in CENELEC sta 9. aprila 2019 objavila izjavo, ki sta jo naslovila »Standardi gradijo zaupanje«, z njo pa storila prvi korak kampanje, s katero bosta v prihodnjih mesecih poudarjala, kako standardi prispevajo k doseganju prednostnih nalog oblikovanja politike EU.

S to pobudo se evropski organizaciji za standardizacijo pridružujeta pripravam na evropske volitve od 23. do 26. maja 2019, ki obljubljajo da bo to temeljni trenutek za Evropo in njene državljane. Da bo Evropa ostala konkurenčna v svetu, bo morala v prihodnjih letih sprejeti številne pomembne odločitve, kjer so področja trajnostne energije, pametnih naprav in veriženja podatkov le nekatera od njih.

V tem okviru je cilj kampanje CEN-CENELEC ozaveščati nove oblikovalce politik o tem, kako deluje evropski sistem standardizacije in kako podpira prednostne naloge EU. Z več kot 24.000 evropskimi standardi, veljavnimi v 34 evropskih državah, CEN in CENELEC pomagata k uresničitvi enotnega trga.

CEN in CENELEC sta opredelila pet strateških prednostnih nalog, kjer bodo standardi v prihodnjih letih lahko učinkovito podprli oblikovanje politike EU:

  • Usklajen enotni trg. Z zmanjšanjem birokracije standardi ustvarjajo vrednost za industrijo, hkrati pa ponujajo stroškovno učinkovit in enostavnejši način za prikaz skladnosti izdelkov z zakonodajo EU.
  • Konkurenčna evropska industrija, ki je pripravljena prevzeti vodilno vlogo v mednarodni trgovini. CEN in CENELEC podpirata tehnološke spremembe Evrope, hkrati pa spodbujata evropske interese v mednarodni standardizaciji, zahvaljujoč njunemu tesnemu sodelovanju z mednarodnima organizacijama za standardizacijo ISO in IEC.
  • Zaupanje v nove tehnologije. Standardi zagotavljajo najboljše evropske prakse, ki vodijo digitalno preobrazbo družbe, pri čemer se upoštevajo interesi državljanov.
  • Okrepljene inovacije za Evropo. Z nedavno odobrenim strateškim inovacijskim načrtom CEN in CENELEC omogočata raziskave in znanstvene rezultate na trgu.
  • Cilji trajnostnega razvoja iz programa OZN 2030. Standardi pomagajo pri izvajanju trajnostne rabe virov in energije ter hkrati varujejo potrošnike, delavce in okolje.

Skupaj z izjavo sta CEN in CENELEC posnela tudi video in sprožila spletno stran standardsbuildtrust.eu, ki bo med kampanjo podrobno izpostavila prispevek standardov k vsaki od petih opredeljenih prednostnih nalog. Prav tako se lahko pridružite pogovoru na družabnih medijih s hashtagom #TrustStandards!