• English (United Kingdom)

PODPORNI PAKET ZA SISTEM ISO 9000

Tehnični pododbor Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO TC/176/SC2, ki je odgovoren za razvoj mednarodnih standardov in dokumentov iz skupine sistema ISO 9000, je v letih 2001 in 2002 izdal podporni paket napotkov. Obveščamo vas, da je tehnični odbor SIST/TC VZK pri Slovenskem inštitututu prevedel v slovenski jezik dva dokumenta:

Napotki za procesni pristop v sistemu vodenja kakovosti so usmerjevalni dokument, namenjen za pomoč uporabnikom standardov serije ISO 9000:2000 za razumevanje koncepta in namena procesnega pristopa k sistemu vodenja kakovosti. Ni omejen na zahteve standarda ISO 9001:2000 in ni mišljen kot napotek za ocenjevanje skladnosti. Ne smemo ga tudi razlagati kot dodatne zahteve k tistim, ki jih vsebuje ISO 9001:2000.

napotkih glede zahtev za dokumentacijo je razložen namen standarda s posebnim poudarkom na dokumentaciji. Med drugim so podani komentarji k zahtevam glede dokumentacije za organizacije, ki uvajajo sistem kakovosti, za tiste, ki ga žele uskladiti z novim standardom in za organizacije, ki žele dokazati skladnost z zahtevami ISO 9001:2000 zaradi certificiranja ali pogodbenih in drugih razlogov.

Navedeni napotki so postavljeni na spletne strani Slovenskega inštituta za standardizacijo www.sist.si, v papirni obliki pa jih je možno naročiti v Prodaji SIST, Šmartinska c. 152, Ljubljana, faks. 01/ 478 3097, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

 

MESEČNI SEZNAM NOVIH STANDARDOV Z IZVLEČKI 

Mesečni seznam novih standardov SIST z izvlečki je publikacija, v kateri so zbrani bibliografski podatki o slovenskih standardih, ki so bili izdani v tekočem mesecu. Za boljšo obveščenost in lažje razumevanje so dodana področja njihove uporabe, prevedena iz izvirnih standardov. Izvleček iz cenika in naročilnica sta dosegljiva na koncu publikacije, lahko pa si ogledate cenik tudi na naši spletni strani, pod zavihkom prodaja ali uporabite spletno naročilnico.

 

Arhiv

 

 

Izvlečki v slovenščini 2016-02

Seznam novih standardov SIST 2016-01 z izvlečki

Seznam novih standardov SIST 2015-12 z izvlečki

Izvlečki v slovenščini 2015-11

Seznam novih standardov SIST 2015-11 z izvlečki

Izvlečki v slovenščini 2015-10

Seznam novih standardov SIST 2015-10 z izvlečki

Izvlečki v slovenščini 2015-09

Seznam novih standardov SIST 2015-09 z izvlečki

Seznam novih standardov SIST 2015-07 z izvlečki

Seznam novih standardov SIST 2015-06 z izvlečki

Seznam novih standardov SIST 2015-05

Seznam novih standardov SIST 2015-04

Izvlečki v slovenščini 2015-05

Izvlečki v slovenščini 2015-04

Izvlečki v slovenščini 2015-03

Izvlečki v slovenščini 2015-02

Izvlečki v slovenščini 2015-01

Seznam novih standardov SIST 2015-01 z izvlečki

Izvlečki v slovenščini 2014-12

Seznam novih standardov SIST 2014-12 z izvlečki

Izvlečki v slovenščini 2014-11

Seznam novih standardov SIST 2014-11 z izvlečki

Izvlečki v slovenščini 2014-10

Seznam novih standardov SIST 2014-10 z izvlečki

Seznam novih standardov SIST 2014-09 z izvlečki

Izvlečki v slovenščini 2014-09

Izvlečki v slovenščini 2014-07/08

Seznam novih standardov SIST 2014-07/08 z izvlečki

Seznam novih standardov SIST 2014-06 z izvlečki

Seznam novih standardov SIST 2014-05 z izvlečki

Seznam novih standardov SIST 2014-04 z izvlečki

Seznam novih standardov SIST 2014-03 z izvlečki

Seznam novih standardov SIST 2014-02 z izvlečki


 

PRODAJA STROKOVNE LITERATURE

odprto:

ponedeljek - četrtek: 8h - 15h, petek: 8h - 13h

pošta:

SIST, Prodaja, Šmartinska 152,
1000 Ljubljana

telefon:

01/ 478 30 63

telefaks:

01/ 478 30 97

e-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

- slovenski standardi SIST (prevodi v slovenščini, drugi prevzeti standardi v angleščini, izjemoma v nemščini)
- publikacije SIST
- kopije standardov JUS (do 25. 6. 1991)
- posredovanje tujih standardov in literature
- licenčne kopije standardov ISO in IEC, ETS, DIN, BS in predlogov prEN

Standardov EN ni dovoljeno kopirati in so na voljo le kot nacionalni standardi SIST EN, DIN EN ipd., naprodaj pa so kopije prEN.

Naročila morajo biti pisna (pošta, faks, e-pošta ali spletna naročilnica). Na naknadno poslanih izvirnikih naročilnic prosimo za opombo o prvem naročilu. Prosimo vas, da pri naročilu navedete natančen naslov za račun.