AKTUALNO

Seminarji

  • 26.10.2017, 09:45 Novosti, ki jih prinaša NOVA serija standardov SIST EN 61439

    Namen seminarja je seznanitev in razumevanje načrtovanja stikalno krmilnih naprav po ustrezni zakonodaji oziroma standardih. Seznanili vas bomo s tehnično zakonodajo, povezavo med evropskimi direktivami, zakonsko podlago za sklicevanje na slovenske standarde v predpisih, postopkih ugotavljanja skladnosti, nivojih standardizacije, pripravo standardov in veljavnost ter prehodna obdobja standardov....

  • 07.11.2017, 10:00 Kovinske konstrukcije in označevanje z oznako CE – Zahteve v skladu z evropskimi standardi

    Na seminarju bomo predstavili zahteve Uredbe o gradbenih proizvodih, predstavili skupino standardov SIST EN 1090 ter razložili postopek certificiranja notranje kontrole proizvodnje in način priprave dokumentacije za jekleno konstrukcijo. Udeležencem bo na voljo tudi z marcem izdan nov osnutek oSIST prEN 1090-2:2017 (v ang.jeziku), pomemben del predavanja pa bo razprava...

  • 08.11.2017, 09:30 Ukrepi za obravnavanje tveganj - metodologija, ki podpira izpolnjevanje nove zahteve SIST EN ISO 9001

    Na našem seminarju vas bomo seznanili z vsemi potrebnimi koraki za uspešno in učinkovito vzpostavitev sistema upravljanja tveganj ter učinkovito obravnavo tveganj. Seznanili vas bomo z zahtevami zadnje izdaje standarda SIST EN ISO 9001:2015 v zvezi z obravnavo tveganj in priložnosti ter s povezavami na standard SIST ISO 31000, ki...

Prikaži vse