AKTUALNO

Seminarji

  • 11.05.2017, 09:30 Odgovornost proizvajalca za proizvod ter primeri iz prakse

    Na seminarju vas bomo seznanili z zahtevami v zvezi z odgovornostjo proizvajalca za proizvod. Predstavili bomo najpogostejše vzroke za proizvod z napako in možne posledice, v kolikor bi prišlo do nesrečnega dogodka. Seznanili vas bomo z metodami preprečevanja nastanka proizvodov z napako, predvsem s poudarkom na zagotavljanju učinkovitega delovanja sistema...

  • 12.05.2017, 10:00 Kovinske konstrukcije in označevanje z oznako CE – Zahteve za izdelavo in trženje v skladu z evropskimi standardi

    Na seminarju bomo predstavili zahteve Uredbe o gradbenih proizvodih, predstavili skupino novih standardov SIST EN 1090 ter razložili postopek certificiranja notranje kontrole proizvodnje in način priprave dokumentacije za jekleno konstrukcijo. Udeležencem bo na voljo tudi z aprilom izdan SIST-TP CEN/TR 17052:2017 Smernice za izvajanje EN 1090-1:2009+A1:2011: Izvedba jeklenih in aluminijastih...

  • 18.05.2017, 10:00 NOVE ZAHTEVE ZA NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE PROIZVODE, ELEKTRONSKO OPREMO IN PROIZVODE, POVEZANE Z ENERGIJO

    Seminar ponuja celovit pregled zahtev za električne in elektronske proizvode skozi celoten življenjski cikel od načrtovanja, izdelave, vgradnje, morebitne ponovne uporabe ali odstranitve, s poudarkom na spremembah direktiv z že uveljavljenim obveznim začetkom uporabe na mejni datum 20.4.2016. Teoretični del bo podprt s primeri in slikovnim gradivom iz prakse, vezano...

Prikaži vse