AKTUALNO

Seminarji

  • 28.02.2018, 10:00 Predstavitev NOVIH standardov SIST EN 12566-1 in SIST EN 12566-3

    Osnovni namen predavanja je seznaniti udeležence z viri odpadnih voda, osnovnimi parametri onesnaženja in možnostjo čiščenja odpadnih voda v malih čistilnih napravah. Seznanili se bomo z osnovnimi postopki odstranjevanja organskih snovi in hraniv (dušikovih in fosforjevih spojin) iz odpadnih voda, predvsem z biološkimi postopki....

  • 06.03.2018, 09:30 Odgovornost proizvajalca za proizvod - kako se zavarovati

    Na seminarju vas bomo seznanili z zahtevami v zvezi z odgovornostjo proizvajalca za proizvod. Predstavili bomo najpogostejše vzroke za proizvod z napako in možne posledice, v kolikor bi prišlo do nesrečnega dogodka. Seznanili vas bomo z metodami preprečevanja nastanka proizvodov z napako, predvsem s poudarkom na zagotavljanju učinkovitega delovanja sistema...

  • 08.03.2018, 10:00 UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI TEHNIČNO ZAHTEVNEJŠIH PROIZVODOV – CE OZNAČEVANJE "DA" ALI "NE"?

    Seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti in pregledu zahtev predpisov za tehnično zahtevnejše proizvode, podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali v vgradnjo. Razrešili bomo dileme, kdaj je obvezno CE označevanje in kdaj ne, katera zakonodaja velja...

Prikaži vse