SIST EN 1090-2:2008+A1:2012

Oznaka standarda: SIST EN 1090-2:2008+A1:2012
Koda projekta: 00135019
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures
Naslov (slovenski): Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 slovenski jezik Active SISTP-SS: 179.00 EUR
PDF
Papir
SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 (DE) nemški jezik Active SIST-S: 143.00 EUR
PDF
Papir
SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 (EN) angleški jezik Active SIST-S: 143.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KON - Konstrukcije
ICS: 91.080.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-02
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements for execution of structural steelwork as structures or as manufactured components, produced from: - hot rolled, structural steel products up to and including grade S690; - cold formed components and sheeting up to and including grades S700; - hot finished and cold formed austenitic, austenitic-ferritic and ferritic stainless steel products; - hot finished and cold formed structural hollow sections, including standard range and custom-made rolled products and hollow sections manufactured by welding. This European Standard may also be used for structural steel grades up to and including S960, provided that conditions for execution are verified against reliability criteria and any necessary additional requirements are specified. This European Standard specifies requirements independent of the type and shape of the steel structure (e.g. buildings, bridges, plated or latticed components) including structures subjected to fatigue or seismic actions. The requirements are expressed in terms of execution classes This European Standard applies to structures designed according to the relevant part of EN 1993. This European Standard applies to structural components and sheeting as defined in EN 1993-1-3. This European Standard applies to steel components in composite steel and concrete structures designed according to the relevant part of EN 1994. This European Standard may be used for structures designed according to other design rules provided that conditions for execution comply with them and any necessary additional requirements are specified. This European Standard does not cover requirements for watertightness or air permeability resistance of sheeting.
Področje projekta (slovensko): EN 1090-2 določa zahteve za izvedbo jeklene konstrukcije v obliki konstrukcij ali sestavnih delov, proizvedenih iz: – vroče valjanih izdelkov iz konstrukcijskega jekla do razreda S690 in vključno z njim; – hladno oblikovanih sestavnih delov in pločevine do razreda S700 in vključno z njim; – vroče dodelanih in hladno oblikovanih izdelkov iz avstenitnega, avsteritno-feritnega in feritnega nerjavnega jekla; – vroče dodelanih in hladno oblikovanih konstrukcijskih votlih profilov, vključno s standardnimi in po meri izdelanimi valjanimi izdelki in profili, proizvedenimi z varjenjem. EN 1090-2 se lahko uporablja tudi za razrede konstrukcijskega jekla do S960 in vključno z njim, če se pogoji za izvedbo preverijo glede na merila za zanesljivost in se navedejo morebitne potrebne dodatne zahteve. EN 1090-2 določa zahteve neodvisno od vrste in oblike jeklene konstrukcije (npr. zgradbe, mostovi, prevlečeni ali mrežasti sestavni deli) vključno s konstrukcijami, ki so izpostavljene utrujanju ali potresnim vplivom. Zahteve so izražene z izvedbenimi razredi. EN 1090-2 se uporablja za konstrukcije, projektirane v skladu z ustreznim delom standarda EN 1993. Ta evropski standard se uporablja za sestavne dele konstrukcij in pločevino iz standarda EN 1993-1-3. Ta evropski standard se uporablja za jeklene sestavne dele, ki se uporabljajo pri kompozitnih jeklenih in betonskih konstrukcijah, načrtovanih v skladu z ustreznim delom standarda EN 1994. Ta evropski standard se lahko uporablja za konstrukcije, projektirane v skladu z drugimi pravili za projektiranje, če so pogoji za izvedbo skladni z njimi in so navedene vse potrebne dodatne zahteve. Ta evropski standard ne obravnava zahtev za vodotesnost ali zračno prepustnost pločevine.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 1090-2:2008 - Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij 01-feb-2012
Revidiran oSIST prEN 1090-2:2015 - Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij 01-sep-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi