SIST ISO 9836:2011

Oznaka standarda: SIST ISO 9836:2011
Koda projekta: 052307
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Performance standards in building - Definition and calculation of area and space indicators
Naslov (slovenski): Standardi za lastnosti stavb - Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 9836:2011 angleški jezik Active SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 9836:2011 slovenski jezik Active SISTP-SF: 68.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb
ICS: 91.040.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-11
Področje projekta (angleško): This International Standard deals with the definition and calculation of surface area and volume indicators. In defining area measurement, this International Standard uses three measurement concepts: a) the intra-muros and extra-muros concept used in many parts of the world; b) the wall centre method of measurement used in many parts of the world; c) variations on these methods to comply with certain national laws, or for particular types of buildings. The surface area and volume indicators defined in this International Standard are intended for practical use, as a basis for measuring various aspects of the performance of buildings or as a planning aid. In other words, they should enable judgement to be made on functional, technical and economic aspects of buildings. This International Standard is intended to be used when establishing: — specifications for the geometric performance of a building and its spaces (e.g. in design, purchasing procedures, etc., or in building regulations where appropriate); — technical documentation relating to the performance of whole buildings prepared by designers, contractors and manufacturers; — the amount of floor area that will not be effectively available for the placement of an individual’s workplace, furniture, equipment, or for circulation; — evaluation, comparison or control of the properties of a building which are connected to its geometric performance. Although, as stated above, there are a variety of methods of area measurement around the world depending on the country and/or types of buildings, all measuring methods are not necessarily of practical use because of inability to identify real area (e.g. the wall centre method of measurement). Thus this International Standard specializes in the measurement solely for practical use.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard obravnava definicijo in računanje indikatorjev površine in prostornine. Pri definiranju merjenja površine ta mednarodni standard uporablja tri koncepte merjenja: a) koncepta intra-muros in extra-muros, ki se uporabljata v številnih predelih sveta; b) metoda merjenja sredine zidu, ki se uporablja v številnih predelih sveta; c) različice teh metod, ki so skladne z določenimi notranjimi zakoni ali za določene vrste stavb. Indikatorji površine in volumna, opredeljeni v tem mednarodnem standardu, so namenjeni praktični uporabi kot osnova za merjenje različnih vidikov učinkovitosti stavb ali kot pomoč pri načrtovanju. Z drugimi besedami, omogočiti morajo presojo glede funkcionalnih, tehničnih in ekonomskih vidikov stavb. Ta mednarodni standard je namenjen uporabi pri ugotavljanju: - specifikacij za geometrično učinkovitost stavb in njihovih prostorov (npr. pri načrtovanju, postopkih nabave itd. ali pri gradbenih predpisih, kjer je to primerno); - tehnične dokumentacije, ki se nanaša na učinkovitost celotnih stavb, ki jo pripravijo načrtovalci, izvajalci in proizvajalci; - količine talne površine, ki ne bo dejansko na voljo za umestitev delovnega mesta posameznika, pohištva, opreme ali za komunikacije; - vrednotenja, primerjave ali nadzora lastnosti stavb, ki so povezane z njihovo geometrično učinkovitostjo. Čeprav obstajajo različne metode merjenja površine po svetu, odvisno od države in/ali tipa stavb, kot je navedeno zgoraj, vse merilne metode niso nujno praktično uporabne zaradi nezmožnosti za ugotavljanje dejanskega območja (npr. metoda merjenja sredine zidu). Tako se ta mednarodni standard specializira na merjenje izključno za praktično uporabo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 9836:2000 - Standardi za lastnosti stavb - Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine 01-nov-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi