SIST EN ISO 50001:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 50001:2011
Koda projekta: JW003004
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2011)
Naslov (slovenski): Sistemi upravljanja z energijo - Zahteve z navodili za uporabo (ISO 50001:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 50001:2011 slovenski in angleški jezik Active SISTP-SI: 89.00 EUR
PDF
Papir
SIST EN ISO 50001:2011 angleški jezik Active SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti
ICS: 27.010
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies requirements for establishing, implementing, maintaining and improving an energy management system, whose purpose is to enable an organization to follow a systematic approach in achieving continual improvement of energy performance, including energy efficiency, energy use and consumption. This International Standard specifies requirements applicable to energy use and consumption, including measurement, documentation and reporting, design and procurement practices for equipment, systems, processes and personnel that contribute to energy performance. This International Standard applies to all variables affecting energy performance that can be monitored and influenced by the organization. This International Standard does not prescribe specific performance criteria with respect to energy. This International Standard has been designed to be used independently, but it can be aligned or integrated with other management systems. This International Standard is applicable to any organization wishing to ensure that it conforms to its stated energy policy and wishing to demonstrate this to others, such conformity being confirmed either by means of self-evaluation and self-declaration of conformity, or by certification of the energy management system by an external organization. This International Standard also provides, in Annex A, informative guidance on its use.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa zahteve za vzpostavitev, vpeljavo, vzdrževanje in izboljšavo sistema za upravljanje energije, katerih namen je omogočiti organizaciji, da sledi sistematičnemu pristopu pri doseganju neprestane izboljšave energetske učinkovitosti, vključno z energijsko učinkovitostjo, uporabo energije in porabo. Ta mednarodni standard določa zahteve, ki veljajo za uporabo energije in porabo, vključno z merjenjem, dokumentacijo in poročanjem, načrtovanjem in postopki naročanja za opremo, sistemi, procesi in osebjem, ki prispeva k energetski učinkovitosti. Ta mednarodni standard velja za vse spremenljivke, ki vplivajo na energetsko učinkovitost in jih organizacija lahko nadzoruje in vpliva nanje. Ta mednarodni standard ne predpisuje določenega kriterija delovanja v zvezi z energijo. Ta mednarodni standard je namenjen neodvisni uporabi, vendar je lahko usklajen ali združen z drugimi sistemi za upravljanje. Ta mednarodni standard velja za vsako organizacijo, ki želi zagotoviti, da je v skladu z njeno navedeno energijsko politiko in to želi prikazati drugim; taka skladnost se potrdi s samoocenjevanjem in samorazglasitvijo skladnosti ali s certifikacijo sistema za upravljanje energije, kar izvaja zunanja organizacija. Ta mednarodni standard v dodatku A podaja tudi informativne smernice za njegovo uporabo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN ISO 50001:2016 - Sistemi upravljanja z energijo - Zahteve z navodili za uporabo 10-feb-2016
Nadomešča SIST EN 16001:2009 - Sistem upravljanja z energijo - Zahteve z navodili za uporabo 01-dec-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi