SIST EN ISO 19011:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 19011:2011
Koda projekta: CSF20052
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2011)
Naslov (slovenski): Smernice za presojanje sistemov vodenja (ISO 19011:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
oSIST prEN ISO 19011:2010 angleški jezik Withdrawn SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
SIST EN ISO 19011:2011 slovenski in angleški jezik Active SISTP-SL: 113.00 EUR
PDF
Papir
SIST EN ISO 19011:2011 angleški jezik Active SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti
ICS: 03.120.10 13.020.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Področje projekta (angleško): This International Standard provides guidance on auditing management systems, including the principles of auditing, managing an audit programme and conducting management system audits, as well as guidance on the evaluation of competence of individuals involved in the audit process, including the person managing the audit programme, auditors and audit teams. It is applicable to all organizations that need to conduct internal or external audits of management systems or manage an audit programme. The application of this International Standard to other types of audits is possible, provided that special consideration is given to the specific competence needed.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard podaja vodilo za presojanje sistemov vodenja, vključno z načeli presojanja, vodenja programa presojanja in izvajanja presoj sistema vodenja, ter vodilo za vrednotenje kompetence posameznikov, vključenih v postopek presojanja, vključno z osebo, ki vodi program presojanja, revizorji in revizorskimi ekipami. Velja za vse organizacije, ki morajo opraviti notranje ali zunanje presoje sistemov vodenja ali voditi program presoje. Mogoča je tudi uporaba tega mednarodnega standarda pri drugih vrstah presoje, če se upoštevajo posebne zahtevane kompetence.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 19011:2003 - Smernice za presojanje sistemov vodenja kakovosti in/ali sistemov ravnanja z okoljem (ISO 19011:2002) 01-dec-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi