ICS: 53.020 - Dvigalna oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 276
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1493:2010
angleško: Vehicle lifts
slovensko: Dvigala za servisiranje vozil
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.99 43.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1496:2006
angleško: Personal fall protection equipment - Rescue lifting devices
slovensko: Osebna oprema za varovanje pred padci - Reševalne dvigovalne naprave
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 53.020.99 13.340.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1808:2015
angleško: Safety requirements for suspended access equipment - Design calculations, stability criteria, construction - Examinations and tests
slovensko: Varnostne zahteve za visečo opremo, namenjeno dostopu - Konstrukcijski izračuni, kriteriji stabilnosti, izvedbe - Pregledi in preskusi
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-O: 116.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-O: 116.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3266:2010
angleško: Forged steel eyebolts grade 4 for general lifting purposes (ISO 3266:2010)
slovensko: Kovani jekleni očesni vijaki (razred izdelave 4) za splošne dvigalne namene (ISO 3266:2010)
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4304:1987
angleško: Cranes other than mobile and floating cranes -- General requirements for stability
slovensko: Dvigala, razen mobilnih in plovnih dvigal - Splošne zahteve stabilnosti
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-A: 23.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4305:2014
angleško: Mobile cranes - Determination of stability
slovensko: Mobilna dvigala - Ugotavljanje stabilnosti
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4309:2010
angleško: Cranes - Wire ropes - Care and maintenance, inspection and discard
slovensko: Žerjavi - Žične vrvi - Previdnost, vzdrževanje, pregledi in izločanje
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4310:2009
angleško: Cranes - Test code and procedures
slovensko: Žerjavi - Pravila in postopki preskušanja
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7363:1986
angleško: Cranes and lifting appliances -- Technical characteristics and acceptance documents
slovensko: Dvigala in dvigalna oprema - Tehnične karakteristike in prevzemne listine
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 81-43:2009
angleško: Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 43: Lifts for cranes
slovensko: Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 43. del: Dvigala za žerjave
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 91.140.90 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9373:1989
angleško: Cranes and related equipment -- Accuracy requirements for measuring parameters during testing
slovensko: Dvigala in pripadajoča oprema - Zahteve po natančnosti merilnih parametrov pri preskušanju
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-A: 23.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10973:1995
angleško: Cranes -- Spare parts manual
slovensko: Dvigala - Seznam nadomestnih delov
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12159:2012
angleško: Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages
slovensko: Gradbena dvigala za osebe in tovor z navpično vodeno košaro
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.99 91.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 12482:2014
angleško: Cranes - Monitoring for crane design working period
slovensko: Žerjavi - Spremljanje projektiranega delovnega obdobja žerjava
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-E: 48.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13135:2013
angleško: Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment
slovensko: Žerjavi - Varnost - Konstruiranje - Zahteve za opremo
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13200:1995
angleško: Cranes -- Safety signs and hazard pictorials -- General principles
slovensko: Dvigala - Varnostni znaki in slikovni znaki za nevarnost - Splošna načela
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
slovenski jezik SISTP-SI: 89.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14985:2012
angleško: Cranes - Slewing jib cranes
slovensko: Žerjavi - Vrtljivi žerjavi z ročico
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 16625:2013
angleško: Cranes and hoists - Selection of wire ropes, drums and sheaves
slovensko: Žerjavi in dvigala - Izbira dvigalnih vrvi, bobnov in vrvenic
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1993-6:2007
angleško: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 6 del: Žerjavne proge
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.10 91.010.30 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4306-1:2007
angleško: Cranes - Vocabulary - Part 1: General
slovensko: Žerjavi - Slovar - 1. del: Splošno
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20 01.040.53
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški, francoski in ruski jezik SIST-N: 108.00 EUR
PDF
Papir
angleški, francoski in ruski jezik SIST-N: 108.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4306-2:2012
angleško: Cranes - Vocabulary - Part 2: Mobile cranes
slovensko: Žerjavi - Slovar - 2. del: Mobilni žerjavi
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20 01.040.53
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški, francoski in ruski jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
angleški, francoski in ruski jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4306-3:2003
angleško: Cranes - Vocabulary - Part 3: Tower cranes
slovensko: Žerjavi - Slovar - 3. del: Stolpni žerjavi
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20 01.040.53
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški, francoski in ruski jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
angleški, francoski in ruski jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61057:1993
angleško: Aerial devices with insulating boom used for live working exceeding 1 kV a.c.
slovensko: Zračne naprave z izolacijsko ograjo za delo pod napetostjo nad 1 kV izmenično (IEC 61057:1991, spremenjen)
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.260 53.020.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7296-1:1991
angleško: Cranes -- Graphic symbols -- Part 1: General
slovensko: Dvigala - Grafični simboli - 1. del: Splošno
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
slovenski, angleški in francoski jezik SISTP-SD: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7752-1:2010
angleško: Cranes - Control layout and characteristics - Part 1: General principles
slovensko: Žerjavi - Namestitev in karakteristike kontrolne opreme - 1. del: Splošna načela
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi