ICS: 91.080.10 - Kovinske konstrukcije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 157
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.10 91.010.30
Stopnja: 7160 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 30.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-2. del: Splošna pravila – Požarnoodporno projektiranje – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.10 91.010.30 13.220.50
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 30.00 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SA: 30.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-8. del: Projektiranje spojev – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-8. del: Projektiranje spojev – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.10 91.010.30
Stopnja: 7100 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 30.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-9. del: Utrujanje – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-9. del: Utrujanje – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.10 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 30.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.40 91.080.10 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 30.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-2. del: Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranje - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.40 91.080.10 91.010.30 13.220.50
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTD-SA: 15.77 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SA: 30.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-10. del: Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom –Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-10. del: Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom –Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.010.30 91.080.10
Stopnja: 7100 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 30.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1090-3:2008
angleško: Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
slovensko: Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 3. del: Tehnične zahteve za aluminijaste konstrukcije
TC: KON - Konstrukcije ICS: 77.150.10 91.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-N: 108.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12499:2003
angleško: Internal cathodic protection of metallic structures
slovensko: Notranja katodna zaščita kovinskih konstrukcij
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40 91.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12954:2001
angleško: Cathodic protection of buried or immersed metallic structures - General principles and application for pipelines
slovensko: Katodna zaščita vkopanih ali potopljenih kovinskih konstrukcij - Splošna načela in uporaba za cevovode
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40 91.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15275:2015
angleško: Structural adhesives - Characterisation of anaerobic adhesives for co-axial metallic assembly in building and civil engineering structures
slovensko: Konstrukcijska lepila - Karakterizacija anaerobnih lepil za koaksialne kovinske konstrukcije v stavbah in objektih
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 91.080.10 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1993-2:2006
angleško: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 2. del: Mostovi
TC: KON - Konstrukcije ICS: 93.040 91.080.10 91.010.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-N: 108.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1993-5:2007
angleško: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 5: Piling
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 5. del: Pilotiranje
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.10 91.010.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2007
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1993-6:2007
angleško: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 6 del: Žerjavne proge
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.10 91.010.30 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1994-2:2005
angleško: Eurocode 4 - Design of composite steen and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges
slovensko: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 2. del: Splošna pravila in pravila za mostove
TC: KON - Konstrukcije ICS: 93.040 91.080.40 91.080.10 91.010.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12944-1:1998
angleško: Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 1: General introduction (ISO 12944-1:1998)
slovensko: Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 1. del: Splošna predstavitev (ISO 12944-1:1998)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 91.080.10 25.220.20 87.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1998
angleški jezik SIST-B: 32.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12944-2:1998
angleško: Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 2: Classification of environments (ISO 12944-2:1998)
slovensko: Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 2. del: Klasifikacija okolij (ISO 12944-2:1998)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 91.080.10 25.220.20 87.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1998
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12944-3:1998
angleško: Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 3: Design considerations (ISO 12944-3:1998)
slovensko: Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 3. del: Upoštevanje vrste in načina oblikovanja konstrukcije (ISO 12944-3:1998)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 91.080.10 25.220.20 87.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1998
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12944-4:1998
angleško: Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 4: Types of surface and surface preparation (ISO 12944-4:1998)
slovensko: Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 4. del: Tipi površin in priprava površine (ISO 12944-4:1998)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 91.080.10 25.220.10 87.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1998
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12944-5:2007
angleško: Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 5: Protective paint systems (ISO 12944-5:2007)
slovensko: Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 5. del: Zaščitni premazni sistemi (ISO 12944-5:2007)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 25.220.20 91.080.10 87.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12944-6:1998
angleško: Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 6: Laboratory performance test methods (ISO 12944-6:1998)
slovensko: Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 6. del: Laboratorijske preskusne metode (ISO 12944-6:1998)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 25.220.20 91.080.10 87.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1998
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12944-7:1998
angleško: Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 7: Execution and supervision of paint work (ISO 12944-7:1998)
slovensko: Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 7. del: Izvedba in nadzor protikorozijske zaščite (ISO 12944-7:1998)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 25.220.20 91.080.10 87.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1998
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12944-8:1998
angleško: Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 8: Development of specifications for new work and maintenance (ISO 12944-8:1998)
slovensko: Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 8. del: Razvoj specifikacij za novogradnje in vzdrževanje (ISO 12944-8:1998)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 25.220.20 91.080.10 87.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1998
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13381-4:2013
angleško: Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied passive protection to steel members
slovensko: Preskusne metode za ugotavljanje prispevka k požarni odpornosti konstrukcijskih elementov - 4. del: Zaščita jeklenih elementov
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.080.10 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13381-8:2013
angleško: Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 8: Applied reactive protection to steel members
slovensko: Preskusne metode za ugotavljanje prispevka k požarni odpornosti konstrukcijskih elementov - 8. del: Zaščita jeklenih elementov
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.080.10 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi