ICS: 91.080.10 - Kovinske konstrukcije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 148
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.10 91.010.30
Stopnja: 7160 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 30.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-2. del: Splošna pravila – Požarnoodporno projektiranje – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.10 91.010.30 13.220.50
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 30.00 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SA: 30.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-8. del: Projektiranje spojev – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-8. del: Projektiranje spojev – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.10 91.010.30
Stopnja: 7100 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 30.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-9. del: Utrujanje – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-9. del: Utrujanje – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.10 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 30.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.40 91.080.10 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 30.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-2. del: Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranje - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.40 91.080.10 91.010.30 13.220.50
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTD-SA: 15.77 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SA: 30.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-10. del: Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom –Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-10. del: Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom –Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.010.30 91.080.10
Stopnja: 7100 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 30.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1090-3:2008
angleško: Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
slovensko: Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 3. del: Tehnične zahteve za aluminijaste konstrukcije
TC: KON - Konstrukcije ICS: 77.150.10 91.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-N: 108.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12499:2003
angleško: Internal cathodic protection of metallic structures
slovensko: Notranja katodna zaščita kovinskih konstrukcij
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40 91.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12954:2001
angleško: Cathodic protection of buried or immersed metallic structures - General principles and application for pipelines
slovensko: Katodna zaščita vkopanih ali potopljenih kovinskih konstrukcij - Splošna načela in uporaba za cevovode
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40 91.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15275:2015
angleško: Structural adhesives - Characterisation of anaerobic adhesives for co-axial metallic assembly in building and civil engineering structures
slovensko: Konstrukcijska lepila - Karakterizacija anaerobnih lepil za koaksialne kovinske konstrukcije v stavbah in objektih
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 91.080.10 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1993-2:2006
angleško: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 2. del: Mostovi
TC: KON - Konstrukcije ICS: 93.040 91.080.10 91.010.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-N: 108.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1993-5:2007
angleško: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 5: Piling
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 5. del: Pilotiranje
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.10 91.010.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2007
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1993-6:2007
angleško: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 6 del: Žerjavne proge
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.10 91.010.30 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1994-2:2005
angleško: Eurocode 4 - Design of composite steen and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges
slovensko: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 2. del: Splošna pravila in pravila za mostove
TC: KON - Konstrukcije ICS: 93.040 91.080.40 91.080.10 91.010.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13381-4:2013
angleško: Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied passive protection to steel members
slovensko: Preskusne metode za ugotavljanje prispevka k požarni odpornosti konstrukcijskih elementov - 4. del: Zaščita jeklenih elementov
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.080.10 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13381-8:2013
angleško: Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 8: Applied reactive protection to steel members
slovensko: Preskusne metode za ugotavljanje prispevka k požarni odpornosti konstrukcijskih elementov - 8. del: Zaščita jeklenih elementov
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.080.10 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14713-1:2009
angleško: Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 1: General principles of design and corrosion resistance (ISO 14713-1:2009)
slovensko: Cinkove prevleke - Smernice in priporočila za zaščito železnih in jeklenih konstrukcij proti koroziji - 1. del: Splošna načela za projektiranje in korozijsko odpornost (ISO 14713-1:2009)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 91.080.10 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2010
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14713-2:2009
angleško: Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 2: Hot dip galvanizing (ISO 14713-2:2009)
slovensko: Cinkove prevleke - Smernice in priporočila za zaščito železnih in jeklenih konstrukcij proti koroziji - 2. del: Vroče pocinkavanje (ISO 14713-2:2009)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 91.080.10 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2010
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14713-3:2009
angleško: Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 3: Sherardizing (ISO 14713-3:2009)
slovensko: Cinkove prevleke - Smernice in priporočila za zaščito železnih in jeklenih konstrukcij proti koroziji - 3. del: Šerardiranje (ISO 14713-3:2009)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 91.080.10 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2010
angleški jezik SIST-E: 48.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16276-1:2007
angleško: Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Assessment of, and acceptance criteria for, the adhesion/cohesion (fracture strength) of a coating - Part 1: Pull-off testing (ISO 16276-1:2007)
slovensko: Antikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - Ugotavljanje adhezije/kohezije (lomne trdnosti) prevlek in prevzemni pogoji - 1. del: Preskus odtrganja (Pull-off testing) (ISO 16276-1:2007)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 91.080.10 87.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16276-2:2007
angleško: Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Assessment of, and acceptance criteria for, the adhesion/cohesion (fracture strength) of a coating - Part 2: Cross-cut testing and X-cut testing (ISO 16276-2:2007)
slovensko: Antikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - Ugotavljanje adhezije/kohezije (lomne trdnosti) prevlek in prevzemni pogoji - 2. del: Preskušanje po prečnem in X-prerezu (ISO 16276-2:2007)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 91.080.10 87.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1993-1-1:2005
angleško: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.10 91.010.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2005
slovenski jezik SISTP-SM: 125.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1993-1-2:2005
angleško: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-2. del: Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranje
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.10 91.010.30 13.220.50
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
slovenski jezik SISTP-SL: 113.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1993-1-3:2006
angleško: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-3. del: Splošna pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane profile in pločevino
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.10 91.010.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-O: 116.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi