Dileme in izzivi vzorčenja pri uvajanju NOVE verzije standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 187 kB )


 

Datum: 20. april 2020
Ura: 10.00 do 13.30 
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica v 2. nadstropju) 

 

Uvod

Konec leta 2017 je izšel novi standard EN ISO/IEC 17025:2017, ki so ga morale članice EU sprejeti do junija 2018. V Sloveniji je bil junija 2018 sprejet in preveden standard SIST EN ISO/IEC 17025:2017, ki ga bodo morali vsi akreditirani laboratoriji v svojih aktih upoštevati najpozneje do konca leta 2020. Novi standard je prinesel nekaj novosti, kot so zahteve glede obravnave tveganj in priložnosti, zahteve za vodenje informacij in zahteve v zvezi s poročanjem izjav o skladnosti rezultatov s specifičnimi zahtevami, uvedel pa je popolnoma novo poglavje – vzorčenje.

 

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen laboratorijem, ki imajo uveden sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2017, ali pa imajo namen urediti laboratorij za kalibracije in/ali preskušanja in se pri svojem delu srečujejo z vzorčenjem. Namenjen pa je tudi vsem tistim, ki pri svojem delu vzorčijo material, ki ga pozneje tudi analizirajo oziroma opravljajo z njim določene meritve.

Največ pozornosti bo posvečeno odvzemom vzorcev za kemijske meritve, saj predstavlja vzorčenje največji prispevek pri ugotavljanju merilne negotovosti.

Obdelali bomo definicijo vzorčenja, namen vzorčenja in pripravo protokola vzorčenja ter na nekaterih primerih prikazali dileme in izzive pri vzorčenju in ugotavljanju merilne negotovosti vzorčenja.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo

Seznanili se boste s poglavjem vzorčenja, ki ga prinaša novi standard, z osnovnimi načini vzorčenja različnih medijev in najpomembnejšimi prispevki vzorčenja na merilno negotovost. 

Vsak udeleženec bo prejel tudi original standard SIST EN ISO/IEC 17025:2017 v papirni obliki.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Izvajalec


Brigita Šarc
 

Milenko Roš
 

Milenko Roš je bil več kot 39 let zaposlen na Kemijskem inštitutu, kjer je bil 25 let vodja Laboratorija za kemijo, biologijo in tehnologijo voda (pozneje preimenovan v Odsek za okoljske vede in inženirstvo). Področja njegovega znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela so predvsem čiščenje odpadnih voda, obdelava blat iz bioloških čistilnih naprav in meroslovje v kemiji. Njegov laboratorij je bil prvi v Sloveniji, ki je uvedel sistem kakovosti in pridobil akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za parametre onesnaževal v odpadnih vodah. Z leti je laboratorij postal slovenski center za medlaboratorijska preskušanja tistih laboratorijev, ki izvajajo monitoring odpadnih voda. Uvajal je tudi sisteme elektrokemijskega čiščenja odpadnih voda. Je redni profesor za področje onesnaževanja in varstva voda. Predaval je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, na Fakulteti za okoljske znanosti Univerze v Novi Gorici, na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju in na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Je avtor oziroma soavtor vrste znanstvenih člankov, objavljenih v domačih in tujih revijah, knjig o čiščenju odpadnih voda (Respirometry of Activated Sludge, izdana v ZDA; Biološko čiščenje odpadne vode, GV Založba, Ljubljana, 2001; Čiščenje odpadnih voda, Visoka šola za varstvo okolja, Velenje, 2010; Tehnologije čiščenja odpadnih vod, Fit media, Celje, 2015, Izrazi s področja voda, Fit media, Celje, 2017), knjig in prispevkov o čiščenju odpadnih voda ter učbenikov in skript za študente. Je tudi avtor in soavtor več patentov s področja čiščenja odpadnih voda in obdelave blat iz bioloških čistilnih naprav. Milenko Roš je bil dolga leta predsednik Slovenskega društva za zaščito voda, zdaj pa je član vrste domačih in tujih društev in združenj (Slovensko kemijsko društvo, Slovensko društvo za zaščito voda, European Water Association, International Water Association itd.). V novembru 2017 mu je Evropsko združenje za vode (European Water Association) podelilo prestižno nagrado "The William Dunbar Medal Award" za njegove dosežke na področju voda.