Delavnica - Standard ISO 31000:2018 s praktičnim primerom izvedbe ocene tveganja

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 204 kB )


 

Datum: 26. november 2019
Ura: 9.30 do 15.00
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica v 2. nadstropju) 

 

Uvod

Upravljanje tveganj je v zadnjih letih vedno bolj pomembna veščina, saj so se v času gospodarske krize skoraj vse organizacije srečale s povečano negotovostjo poslovanja. S sistemom upravljanja tveganj, ki lahko vključuje upravljanje projektnih, finančnih, regulatornih, operativnih, ekoloških... tveganj, sledi vsaka organizacija cilju prepoznavanja svojih ranljivosti, zniževanju nivoja tveganj ter učinkovitega odzivanja na neljube dogodke.

Pomemben element takšnega širšega sistema upravljanja tveganj je sistem upravljanja tveganj. Smernice za vzpostavitev sistema upravljanja tveganj podaja standard SIST ISO 31000.

Na našem seminarju vas bomo seznanili z vsemi potrebnimi koraki za uspešno in učinkovito vzpostavitev sistema upravljanja tveganj. Seznanili vas bomo s posameznimi smernicami zadnje izdaje standarda SIST ISO 31000:2018 in povezavami z zahtevami različnih standardov ISO, v kolikor bi želeli vzpostaviti ustrezen sistem vodenja.

Naš seminar obsega tako predavanja, kakor tudi vaje in delavnice, na katerih bomo skupaj na praktičnih primerih pregledali glavne korake pri vzpostavitvi sistema upravljanja tveganj. Še poseben poudarek pa bo na izvedbi same ocene tveganja in pripravi načrta obravnave tveganj.

Ker bomo na nekaterih delavnicah uporabljali tudi programska orodja, ki podpirajo izvedbo ocene tveganja (MS Excel in namenska aplikacija), priporočamo, da udeleženci seminarja prinesejo s seboj svoje prenosne računalnike ali tablice, predvsem z namenom aktivnejšega sodelovanja vsakega udeleženca pri izvedbi delavnic.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

Na delavnicah se boste usposobili za kompetentno in učinkovito vzpostavitev sistema upravljanja tveganj v svoji organizaciji in v nadaljevanju, njegovo vzdrževanje in izboljševanje.

Usposobljeni boste za uspešno izvedbo ocene tveganj in posledično uvedbo ukrepov za zmanjševanje ali odpravo identificiranih tveganj.

Prejeli boste primer orodja za podporo izvedbi ocene tveganja (MS Excel), kakršnega uporablja večina certificiranih organizacij po zahtevah standardov za sisteme vodenja.

Na razpolago boste dobili dostop do polno funkcionalne demo namenske web aplikacije za podporo izvedbi ocene tveganja. Za svoje nadaljnje delo boste lahko brezplačno uporabili vse standardne spiske sredstev, groženj, kontrol in ostale spiske, ki jih vsebuje ta demo aplikacija.

 

Komu je seminar namenjen?

 • odgovornim za upravljanje tveganj v organizaciji
 • odgovornim za izvedbo ocene tveganj
 • odgovornim za vzpostavitev in vzdrževanje sistemov vodenja
 • predstavnikom vodstva za sisteme vodenja
 • presojevalcem sistemov vodenja
 • svetovalcem na projektih vzpostavitve in vzdrževanja sistemov vodenja
 • vsem ostalim, ki želijo spoznati način vzpostavitve učinkovitega sistema obvladovanja tveganj

 

Program seminarja

9.30–11.00

 • Uvod
 • Sistemi vodenja in zahteve v zvezi z upravljanjem tveganj
 • Predstavitev standarda SIST ISO 31000
  • Smernice standarda SIST ISO 31000
  • Procesni model standarda SIST ISO 31000 (delavnica)

11.00–11.15 Odmor

11.15–12.45

 • Ocena tveganj
  • Proces izvedbe ocene tveganj
  • Metodologija ocene tveganj
  • Študijski primer izvedbe ocene tveganj (delavnica)

12.45–13.30 Odmor za kosilo

13.30–14.45

 • Vzpostavitev sistema upravljanja tveganj
  • Faze vzpostavitve in delovanja
  • Primeri iz prakse (delavnica)

14.45–15.00

 • Razprava
 • Zaključek seminarja

 

Izvajalec

Jernej Potočnik
 

Jernej potočnik 
KVALI.DAT d.o.o.

Jernej Potočnik je svetovalec na področju sistemov vodenja kakovosti in sistemov upravljanja varovanja informacij. Po zaključenem študiju na FE v Ljubljani je pridobil delovne izkušnje v Iskri in na Inštitutu za kakovost in meroslovje. Izpit za vodilnega presojevalca je opravil na centru Portsmouth Management Center v Veliki Britaniji. Sodeloval je na presojah sistemov kakovosti v številnih slovenskih podjetjih, med drugim tudi na skupnih presojah s tujimi certifikacijskimi organi.  Je soavtor knjige ISO 9001 - iz teorije v prakso. V zadnjih dvajsetih letih je vodil preko 350 tečajev s področja sistemov upravljanja, ki se jih je udeležilo več kot 4.000 slušateljev. Izkušnje s področja odgovornosti proizvajalca za proizvod je pridobil kot svetovalec za sisteme kakovosti na projektih, ki jih je vodil v podjetjih iz avtomobilske branže. V zvezi z odgovornostjo proizvajalca za proizvod je izvedel več usposabljanj zaposlenih v teh podjetjih. Je tudi avtor programske opreme za podporo izvedbi ocene tveganj, ki jo uporablja več slovenskih podjetij.