Aktualno


V Evropskem komiteju za standardizacijo (CEN) na delovnem področju, ki obravnava ravnanje z odpadno vodo, aktivno deluje delovna skupina CEN/TC 165/WG 40 ...

Radi bi vas obvestili, da smo nekoliko dopolnili podobo standardov SIST, ker je bilo to potrebno zaradi zaščite, ki jo zahtevajo ...

O »industrijski simbiozi« vse pogosteje govorijo različne politike, poročila in priporočila tako Evropske komisije kot tudi različnih držav članic ...

Sporočamo vam, da je Upravno sodišče RS dne 13. novembra 2017 s sodbo z opr. št. I U 478/2015-21 razsodilo, da se odločba Informacijskega pooblaščenca ...

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je z datumom, ki je naveden v seznamu, obvezen začetek uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki – xjanuar 2018.