Aktualno


Se vam pogosto dogaja, da ne veste kakšne so zahteve za vaš proizvod, ali proizvod lahko legalno tržite? Vedno znova ne veste kje bi dobili potrebne informacije o tehnični zakonodaji in standardih za zadeven proizvod?

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki – april 2018.

Srečanja v Bruslju 21. februarja 2018 se je udeležilo 44 predstavnikov industrije, javnega sektorja in raziskovalnih organizacij ...

V skladu s sklepom Strokovnega sveta SIST za splošno področje objavljamo razpis za članstvo v novem tehničnem odboru SIST/TC BIM Informacijsko modeliranje gradenj.

Delovna skupina CEN/TC 165/WG 40 Odvod in čiščenje odpadne vode, katere naloge so priprava, pregled in revizija standardov na področju čistilnih naprav za obremenitev nad 50 populacijskih ekvivalentov, se je 25. in 26. januarja 2018 sestala v Ljubljani.