Aktualno


Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v slovenščini – september 2018.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

V Slovenskem inštitutu za standardizacijo nam veliko pomeni možnost elektronskega obveščanja o naših storitvah ter o dogodkih in novostih v SIST. Zato vas vljudno prosimo, da preko povezave SIST NOVOSTI privolite v prejemanje naših brezplačnih e-sporočil skladno s politiko zasebnosti na spletu SIST.

Na svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe (WTISD) 17. maja 2018 je Mednarodna zveza za telekomunikacije (ITU) pripravila konferenco, s katero je spodbudila ...

V skladu s sklepom Strokovnega sveta SIST za splošno področje objavljamo razpis za članstvo v novem tehničnem odboru SIST/TC BIM Informacijsko modeliranje gradenj.

Delovna skupina CEN/TC 165/WG 40 Odvod in čiščenje odpadne vode, katere naloge so priprava, pregled in revizija standardov na področju čistilnih naprav za obremenitev nad 50 populacijskih ekvivalentov, se je 25. in 26. januarja 2018 sestala v Ljubljani.